11 груд. 2014 р.
Інтелект-шоу «Ми і хімія»:
(в рамках тижня хімії у школі)

Мета:
    освітньо-навчальна: закріпити і розвинути знання учнів про властивості кислот, основ, солей; розширити поняття про застосування різних речовин; перевірити рівень вміння використовувати набуті знання у нестандартних ситуаціях;
    розвиваюча: формувати в учнів пізнавальний інтерес і творче мислення, сприяти розвитку в учнів логічного мислення на основі аналізу причино-наслідкових зв´язків;
    виховна: формувати в учнів новітній науковий світогляд, виховувати бережливе ставлення до природи.
Методи: словесні (бесіда); гра-змагання; наочні ілюстрації; хімічний експеримент
Обладнання і матеріали: стіннівки та плакати з хімії, кросворди, голограми, головоломки, реактиви та посуд для проведення хімічних дослідів.

Місце проведення: актовий (спортивний)зал школи.

Хід заходу:
І. Вступне слово вчителя (оголошення початку та умов гри, представлення журі, учасників).
ІІ. Проведення конкурсів.
Жеребкування.

Гравцям ставиться одне важке запитання, на яке вони не знають відповіді. Гру починає той, хто буде ближче до правильної відповіді. У такий спосіб визначається черговість  виступів учасників.
Запитання:
1.    Коли Галілео Галілей винайшов термометр? (1592 р.);
2.    Коли народився російський хімік Микола Миколайович Бекетов? (13 січня  1827 р );
Перший конкурс – «Хімічна вікторина» (кожна правильна відповідь – 1 бал. Наступний учасник може одержати додатковий бал, відповівши на запитання, що виявилося важким для попереднього гравця)
Запитання :
I. Найменша частинка речовини - носій властивостей цієї речовини (молекула)
2. Доступний нині метал, що за часів Петра І коштував дорожче за золото. (алюміній)
3. Мимовільний процес окиснення металів на повітрі. (корозія)
4. Суміш водню й кисню, готова до вибуху. (гримуча суміш)
5. Метал - мета кожного алхіміка. (золото)
6. Назвіть елемент - основу алмаза. (карбон)
7. Найбільш електронегативний елемент таблиці Д.І.Менделеєва. (флуор)
8. Чи змінюється речовина під час хімічних явищ? (так)
9. Що таке чорне золото"? (нафта)
10. Що називають "сухим льодом"? (С02)
11. Яку неорганічну кислоту називають «хлібом хімічної промисловості» ? (сульфатну)
12. Який йон є якісним на йон Хлору ? (йон Аg)
13. Яка розмірність величини кількості речовини ? (моль)
14. Якого кольору набуває індикатор лакмус у кислому середовищі ? (червоного)
15. Що таке "царська горілка"? (суміш HCl + HNO3, розчиняє Au)     
16. Чому вона одержала таку назву?
І7. Які метали практично не окиснюються ? (золото, срібло, платина)
18. Як ім’я батька Менделєєва ? (Іван)
19. Як по іншому називається болотний газ ? (метан)
20. З якою речовиною довелося зіткнутися собаці Баскервілей ? (з фосфором)
21. Як називається розчин оксиду Сульфуру в сульфатній кислоті ? (олеум)
22. Який реактив використовують для якісного визначення сульфат-іона ? (Барій хлорид)
23. В який спосіб можна перевірити наявність вуглекислого газу в посудині ? (опустити сірник)
24.Чи можна за допомогою фенолфталеїну з’ясувати кисле середовище чи лужне ? (тільки лужне середовище - малиновий колір)
25.Як називається число, що пишеться у формулі поряд з елементом трохи нижче ? (індекс)
26.Як називається залізо, що падає з неба ? (метеорит)
27.Виділення якого газу з труб заводів одержало назву «лисячий хвіст» ? (N02- бурий газ)
28.Який метал за кімнатної температури є рідиною ? (ртуть)
29.Чому вода у водоймах не замерзає до дна ? (одна з шести аномалій води - густина твердої речовини менша від щільності рідкої)
30.Що матимемо, якщо розчинимо у воді хлороводень ? (хлоридну кислоту)
31.Яка речовина обов’язково входила до складу нюхальної солі придворних дам у 18-19 ст.? (амоніак)
32.У чому потрібно розчинити золото, щоб перевезти його через кордон ? (у царській водці, або ртуті - утворюються амальгама)
33.Про яку речовину говорять , що якщо розсипати її, то це до сварки ? (про NaCl)
34.Найстійкіша речовина атмосферного повітря. (азот)
35.Основа вапняку, крейди, мармуру. (СаСОз)
36.3 яким мінералом ми відпочиваємо на морі ? (з піском)
37. Газ, що визначає запах тухлого яйця. (сірководень)
38.Сльози якого дерева є основою для промислового виробництва ? (дерева гевеї, виробництво каучуку)
39.Скільки елементів було на той час, коли Д.І.Менделеєв сформулював свою таблицю ? (63)
40.Джозеф Прістлі вважав, що кисень у воді нерозчинний. Чи правий він? (ні)

Другий конкурс – «Точка зору»
Учасникам необхідно за одну хвилину найбільш повно й аргументовано висловити власну точку зору із питань анкети «Про шкоду алкоголізму». 11 запитань (перший гравець – аргумент, другий - контаргумент). Час для підготовки виступу – поки триває «рекламна пауза». Журі оцінює ерудицію та красномовство учасників, вміння переконувати, користуватися науковою термінологією, широту кругозору, оригінальність суджень. Найвища оцінка – 12 балів.

Третій конкурс – «Практикум»
Демонструється хімічний дослід. Завдання учнів – визначити явища, використовуючи свої знання з хімії, біології, фізики. Учні пояснюють експеримент, потім ведучі наводять правильну відповідь. Журі порівнює та оцінює. Найвищий бал – 12.
Дослід 1. «Хімічний вулкан».
У фарфоровій ступці ретельно розтираємо 50 грам оранжево-червоних кристалів амоній дихромату. Порошок (NH4)2Cr2O7  висипаємо на велику металеву підставку, надаючи йому форму гірки. На вершині «вулкана» паличкою робимо лунку і вливаємо в неї 1-2мм етилового спирту. Спирт підпалюємо сірником. Від горіння спирту починає бурхливо розкладатися амоній дихромат. При цьому з «кратера» викидаються сніп яскравих іскор і «вулканічний попіл», об’єм якого в багато разів перевищує об’єм взятого (NH4)2Cr2O7.

Пояснення: Екзотермічний розклад  (NH4)2Cr2O7   дуже нагадує виверження вулкана.
(NH4)2Cr2O7  → N2↑ + 4 H2O + Cr2O3                       ∆H = < 0
Cr2O3 – брудно-зелений, вулканічний попіл.

Дослід 2. «Дим без вогню»
Прикладаємо і стискаємо отворами циліндри, попередньо ополіснені відповідно  нашатирним спиртом і HCl (концентрованою хлоридною кислотою). Спостерігаємо появу диму! (хоча не гріли, не перемішували, ні подрібнювали). Де ж узявся дим?

Пояснення: Дим, що виникає при змішування цих газів, складається з маленьких кристалів нашатирю (NH4Cl), амоній хлориду:
NH3 + HCl → [NH4]+ Cl
Дослід 3 «Сам собі лікар»
Лікар обробив пацієнту руку «спиртом». Ножа обробив  «йодною настоянкою» і розпочав операцію. З руки пацієнта капає кров, лікар завершив операцію і пропонує пацієнту спинити «кров» - «живою водою». Обробивши руку «живою водою» - кров зникає, зникає рана. Чому?

Пояснення: «Спирт» - це KCNS (калій роданід), «йод» - розчин FeCl3 . від їхньої взаємодії утворюється «кров». «Жива вода» - це NaF, вона знебарвлює «кров».

Дослід 4. «Фейєрверк»
Помістимо у порцелянову ступку марганцівку, порошок Заліза та алотропну форму Карбона - шматочок спаленого обвугленого деревного вугілля. Утворену суміш ретельно розтерти, таким чином перемішуючи складники. Підпалити. Спостерігаємо феєрверк з вогняних іскр.
Пояснення: Якщо залізо подрібнене у порошок воно має властивість горіти, марганцівка – це KMnO4  - це сильний окисник, деревне вугілля – забезпечує потрібною температурою.
Четвертий конкурс – «Вікторина для капітанів»
До завдань для капітанів ми висуваємо особливі вимоги. Капітан – особистість неординарна, тому він повинен проявити себе не лише як гарний учень, але й як винахідлива та кмітлива людина. За кожне запитання отримують по 3 бали. Час для роботи – 4 хвилини»
Завдання :
1.Хто використовує гелієве повітря ? (водолази під час занурювання на великі глибини)
2.Яких речовин у природі більше органічних чи неорганічних ? (органічних)
З .Який спирт не горить ? (нашатирний)
4.Який фосфор входить до складу сірникової голівки ? (червоний фосфор)
5.Яка кислота розчиняє скло ? (флуороводнева - НF)
6. Чому перський цар Кир під час походів пив воду зі срібного посуду? (срібло має антисептичні, бактерицидні властивості)
7.Яке природне паливо за звичайних умов є рідиною ? (нафта)
8.Алотропна видозміна Оксигену з трьох атомів. (озон)
9.Який дорогоцінний метал боїться отруїтися ? (платина)
10.Чому вода не горить ? (бо це продукт горіння)

П’ятий конкурс – «Експериментальні задачі»
Завдання №1 та №2 – для першої команди;
Завдання №3 і №4 – для другої команди

Кожна правильна відповідь – 3 бали, близька до правильної – 2 бали, знають тільки формули та властивості, а відповіді – ні, 1 бал.

Задачі:
1.У вас три однакові посудини з білими сипучими речовинами : цукровою пудрою, содою, крохмалем . Куштувати не можна, В який спосіб можна визначити вміст кожної посудини в домашніх умовах ? (помацати, а потім розчинити у гарячій воді).
2. Вчитель наніс на шматочок цукру - рафінаду концентровану сульфатну кислоту.
Що відбулося ? (цукор почорнів).
Що вчитель хотів продемонструвати ? (властивості гігроскопічності).
3. Вам необхідно перевезти сульфатну концентровану кислоту. Є сталеві та алюмінієві цистерни. Які ви вибирете? Чому? Що ви повинні пам’ятати? (відбувається пасивація заліза, але не можна нагрівати!)
4. Куполи церков покривають сусальним золотом ? Де беруть так багато золота ? Грошей ? (там немає золота, це сполука Олова і Сульфура).

Шостий конкурс (фінальний) – «Всезнайка»
У фінальні грі беруть участь два гравці. Їм ставлять 15 запитань. Хто першим піднімає сигнальну картку, той і відповідає на запитання. За правильну відповідь – 2 бали. Якщо відповідь на запитання неправильна, тоді наступний гравець може відповісти правильно й заробити 2 бали. Гравців вибирають за результатами п’яти конкурсів (найкращих, окрім капітанів).

1. Негативно заряджений йон ?
2.    Позитивно заряджений йон ?
3.    Процес розпаду електролітів на йони ?
4.    Яка вода проводить електричний струм ? Чому ?
5.    В який спосіб можна виявити в розчині йони Н+ і Н- ?
6.    Найпоширеніший атом на Землі ? (О)
7.    Найлегший газ із відомих ? (Н2)
8.    Найтвердіша речовина ? (алмаз)
9.    Найеластичніший метал ? (золото)
10.  Формула амоніаку ? (NH3)
11 .Яка кислота є у нас в шлунку ? (НСl)
12  Яку кислоту ми п’ємо ? (Н2С03)
ІЗ. "Чадний газ" - це газ безбарвний, без запаху, чому він має таку назву ? (утворюється при неправильній експлуатації печі)
14.Формула питної соди ? (NaНСОз)
15.Чому свята вода не псується (бо містить йони Аg, що вбивають бактерії)
Додатковий конкурс (якщо потрібно)
1.    У наведеному переліку вкажіть :
1. тіла: а)цукор, б)цегла, в)дріт, г)залізо;
2. чисті речовини : а)молоко, б)повітря, в)цукор, г)мідь;
3. суміші: а) грунт, б)кисень, в)крейда, г)морська вода.
2.    Суміш цукрової пудри та крейди можна розділити за допомогою :
а)відстоювання;
б)фільтрування;
в)випаровування;
г)магніту.
3.    Явища, що належать до фізичних :
а)горіння дров;
б)витягування мідного дроту;
в)кипіння води;
г)почорніння срібної ложки.

ІІІ. Підведення підсумків гри, визначення переможців.
Вітання переможців.

0 коментарі :

Дописати коментар

Популярні новини